The Sea inside Me Központ

Belső Tenger Központ

Balázs Boglárka - Alapító, szakmai vezető, játékpedagógus, grafológus- és rajzelemzési szakember, aromaterapeuta, mentor, egyéni segítő, szociális munkás, mediátor, tréner

Lassan 20 éve végeztem az ELTE szociális munka szakán, 18 éve foglalkozom különleges gyerekekkel, problémásnak mondott és olykor kevésbé problémás fiatalokkal, szüleikkel és szakember kollégákkal, egyéni és csoportos helyzetekben egyaránt.
2002 óta végzek óvodai- és iskolai szociális munkát, mentor vagyok, nagy gyakorlatom van önismeretet is felölelő csoporttevékenységek vezetésében, szociális kompetencia-fejlesztésben,resztoratív technikák alkalmazásában konfliktushelyzetekben és szívügyem a prevenció, a csapatépítés.
Folyamatosan képzem magam, hogy valóban tudjak segíteni, minden ügyfelemhez, csoportunkhoz megtaláljam az utat.
Többek között grafológiát, komplex rajzelemzést, OH instruktor képzést, függőségekkel kapcsolatos kurzusokat, élménypedagógiai tréningeket, aromaterápiát végeztem, hogy ezeket beépítsem a mindennapi munkámba. Ez által kialakítva és folyamatosan fejlesztve saját munkamódszeremet.

Balázs Boglárka

Molnár Ádám - Alapító, szakmai vezető, szociális munkás, szabadidőszervező játékpedagógus, mentor, egyéni segítő, tréner

Alapdiplomámat tekintve szociális munkás vagyok, ám folyamatosan fejlesztem, képzem magam, hogy lépést tudjak tartani a mindig változó környezettel, a fiatalokkal.
Családsegítőként kezdtem pályafutásomat, majd óvodai-iskolai szociális segítőként nyílt lehetőségem szakmámat gyakorolni. Ezzel párhuzamosan vezetek egy kirándulós kamasz klubot, táboroztatok különböző korosztályú gyerekeket, fiatalokat.
Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a prevencióra. Táborok, osztálykirándulások, szabadidős tevékenységek mellett csapatépítő és szakmai tréningek szervezésével és ezek vezetésével foglalkozom.
Nagyon fontosnak tartom a szakmai párbeszédet annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat, dilemmákat képesek legyünk megfelelő módon kezelni, megelőzni.
Fontos számomra a gyermekek jogainak védelme, illetve célom, hogy kihangosítsam azoknak az embereknek a hangját, akik bármilyen szempontból hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek.

Molnár Ádám

Vinis Apolka - szociális munkás, mentor, egyéni segítő, pályaorientációs tanácsadó

Szociális munkás diplomámat az ELTE-n végeztem 2018-ban, majd 2019-től kezdtem meg humánerőforrás tanácsadói szakon mesterszakos képzésemet a Szent István Egyetemen, ahol 2021-ben abszolváltam. Már a középiskolás éveim alatt foglalkoztattak a társadalmi kérdések, problémákra való reakciók, az emberi viselkedés, a segítői hivatás, a kamaszkor gondjai, ezért tudatosan aktivizáltam magam és eleinte önkéntesként majd pedig gyakorló segítőként tevékenykedtem főképp hátrányos helyzetű gyermekekkel. Az elmúlt években családsegítőként szereztem komplex gyakorlati tudást ügyfeleim kérdéses problémái kapcsán, melyben hangsúlyos volt az egyéni segítés. Továbbá közel 5 évig a 8. kerületben tevékenykedtem egy a helyi gyermekek számára fenttartott közösségi térben, ahol  a hasznos szabadidőeltöltés, a játékok, esélyegyenlőség, kommunikáció és a mentoráció volt hangsúlyban. A felhalmozott tapasztalatok, a segítői hivatás és a megélt kihívások által megélt önismereti leckéket, saját élményeket felhasználva saját kíváncsiságom, támogatásom által vezérelve figyelem és kísérem a hozzám forduló gyermekeket, felnőtteket egyaránt, figyelembe véve az igényeket, az érzelmek felszínre hozását és megélést az együttműködés során. 

Erdélyi Viktor - pszichológus, gyermek klinikai szakpszichológus jelölt, család terapeuta jelölt

2018-ban végeztem pszichológia szakon a Károli Gáspár Református Egyetemen. Már az egyetem alatt és azóta is folyamatosan örökbefogadó családok pszichés támogatásával foglalkozom az Ágacska Alapítványban. Emellett több éve családterápiát is csinálok. Munkám során külön figyelmet szentelek arra, hogy ne csak a problémát nézzem egy családnál vagy kliensnél, hanem arra is nagy hangsúlyt fektetek, hogy mi a család, gyermek, felnőtt erőssége, ami átsegítheti a jelenlegi problémákon. Pszichológusként igyekszem a hozzám segítségért fordulókkal egy együttműködő, partneri viszonyt kialakítani. A tanácsadások során fontosnak tartom, hogy egy barátságos, biztonságos, elfogadó légkört teremtsek, mert úgy hiszem, hogy ez segíti a hozzám fordulókat abban, hogy megoszthassák legmélyebb érzéseiket, gondolataikat. 

Tóth-Pap Erika - Szociálpedagógus, mediátor, pályaorientációs tanácsadó, kamasz-és játékklub vezető

Szociálpedagógusként diplomáztam, szakdolgozatomat a gyermekbántalmazás témakörében készítettem. 2003 októbere óta dolgozom a segítő szakmában, 2016 óta elsősorban egyéni - és csoportos szociális munkát, családsegítést végzek. Az egyéni segítő beszélgetések mellett évek óta szervezek és bonyolítok le szabadidős programokat, klubokat, táborokat. Fontosnak tartom ismereteim folyamatos bővítését, így többek között pályaorientációs tanácsadói képzést, kamasz önismereti csoportvezetői képzést, élménypedagógiai tréningeket végeztem és mediátor képesítést szereztem. Jelenleg gyógypedagógiai tanulmányokat folytatok, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.  A napi munkám során szembetűnő, hogy a tanulási nehézségekkel, tanulási zavarokkal és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek száma folyamatos növekedést mutat. Az idejében fel nem ismert és fejlesztéssel nem korrigált problémák a későbbiekben gyakran iskolai kudarcokhoz, negatív önértékeléshez és önbizalomhiányhoz vezetnek, melyekhez viselkedésbeli, érzelmi-hangulati zavarok is társulhatnak. Ezért fontosnak tartom a prevenciót, a korai felismerést és a megfelelő fejlesztést/beavatkozást a gyermekek és családjaik megsegítése érdekében – melyek a szociális munkának és a gyógypedagógiai munkának is fontos részei. Szakmai munkámban elengedhetetlennek tartom a gyermekek érdekeit szem előtt tartó rendszerszemléletű megközelítést. 

Végh Manci - egyéni segítő, mentor, kamasz csoport vezető

Alapszakon szociális munkát, mesterszakon szociológiát tanultam, és munkám során igyekszem a kétféle megközelítést egymást kiegészítve használni. A szociális munka gyakorlatiasságát és egyénre fókuszálását a szociológia segítségével tudom a komplexebb, szélesebb társadalmi jelenségként, problémakörként értelmezni, és ez segít abban is, hogy a problémára talált megoldás is több szempontot egyesítsen. Szakdolgozataimat a nők helyzetéről, bántalmazásból írtam, munkámban és privát életemben egyaránt célom a nemek közötti egyenlőség elősegítése. Az egyéni segítő beszélgetéseken kívül csoportfoglalkozásokat tartok kihelyezetten iskolákban és a The Sea inside Me Központban, a gyermekvédelmi irányelvek képviselete mellett. Fontos számomra a prevenció, az esélyegyenlőség, az érdekképviselet, és az egyéni odafigyelés biztosítása, illetve célom, a közösségi működések, szerveződések, összefogások szorgalmazása, ezzel erősítve az egyén szociális hálóját. A kölcsönös kíváncsiság, nyitottság és odafigyelés számomra alapvetés abban, ahogy az emberekkel kommunikálok, és a partneri alapokon nyugvó közös munka mentén igyekszem másokkal együttműködni, s őket is képessé tenni céljaik elérésében.

Végh Manci

Csalagovits Katalin - mentálhigiénés szakember, mediátor, családterapeuta j.

Családsegítőként dolgozom lassan 8 éve, ebből 5 évet a gyermekvédelemben töltöttem. Munkám során folyamatosan kerestem azt a módszert, amivel hatékonyan segíthetem a hozzám forduló családokat. Ezt végül a családterápia keretein belül találtam meg, ebben hiszek, közel áll hozzám. Miért hiszek a családterápia módszerében? A család, mint rendszer működik, minden tagja kölcsönösen hat a másikra. A család mindannyiunk életében az alapot, a gyökereket adja, ami meghatározza, kik vagyunk, folyamatosan fejlődik, változik. Vannak olyan változások, amik nehezebbek a benne élőknek és ellenállnak a változással járó folyamatoknak, ekkor feszültségek, akár tünetek is keletkezhetnek a rendszerben élő tagoknál. A családterápia folyamatában a családra, mint rendszerre nézhetnek rá a benne élők, a saját maguk és a többiek működési mintáinak a felismerésére lehetőséget kapva, a családterapeuta kísérésével.

Csalagovits Katalin