The Sea inside Me Központ

Belső Tenger Központ

A társasjáték, mint eszköz a pedagógiai folyamatokban c. (PED/573-10/2020) akkreditált pedagógus továbbképzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a társasjáték pedagógia alapelveit, fejlesztő hatását és ezt részben vagy egészben alkalmazni tudja mindennapi pedagógiai munkájában, illetve elemeit képes legyen beépíteni a nevelési folyamatoka.

A képzés összóraszáma: 30 óra

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasolt a részvétel: Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató-gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus
Más: óvodai és iskolai szociális segítő, mentálhigiénikus, ifjúságsegítő, iskolai szabadidő-szervező, napközis nevelő, idősek otthonában dolgozó szakemberek, bármely humán segítő szakember

Intézménytípus, amelyben dolgozó szakemberek számára ajánlott a továbbképzés: Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium, Szociális intézmények

A továbbképzés célcsoportja:  a 2011. évi CXC. tv. 3. számú mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: a köznevelésben dolgozó szakemberek, akik rendelkeznek min. főiskolai szintű pedagógus végzettséggel; valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és az oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is (277/1977. /XII.22./ Korm. rendelet 23. § (2) bek. alapján). 

A jelentkezés feltétele: egyetem és/vagy főiskola


A társasjáték fejleszti a probléma megoldó gondolkodást, az együttműködést, toleranciát,  egyéni és társas kompetenciákat, a koncentrációt, szövegértést, logikai és interperszonális kapcsolatokat. A társasjátékot mint eszközt ezért indokolt és szükségszerű beépíteni a pedagógiai folyamatokba.  A képzési program célja, hogy a résztvevő megismerje a társasjáték pedagógia alapelveit, fejlesztő hatását, és ezt részben vagy egészében alkalmazni tudja mindennapi pedagógiai munkájában, ill. elemeit képes legyen beépíteni a nevelési folyamatokba; összességében cél a pedagógiai eszköztár bővítése a társasjáték eszközével.

A továbbképzés teljesítésének követelményei, mely a tanusítvány kiállításához szükséges:
1. a képzés minimum 90%-án való részvételi
2. a képzés végére foglalkozástervezet készítése, illetve annak bemutatása

A képzés minimum 7 fő jelentkezésével indul. A képzésen maximum 20 fő vehet egyszerre részt, ebben az esetben csoportbontást alkalmazunk

Trénerek: Balázs Boglárka és Molnár Ádám

Jelentkezés: info@seainsidekozpont.com 
Az e-mail tartalmazza a jelentkező nevét, intézményét, illetve, hogy milyen munkakörben van, miben lenne számára segítség a képzésünk.

A jelentkezést követően küldjük a részleteket, az utaláshoz szükséges adatokat, s a regisztráció az előleg befizetésével válik véglegessé.

Hamarosan induló képzéseink:
1. Budapest, 2021. szeptember (pontos időponttal hamarosan jelentkezünk)

2. Budapest, 2021. október 

3. Az ország területén bárhova hivhatóak vagyunk, amennyiben minimum 8 jelentkező van. (keressetek bizalommal és egyeztessünk) 

A  képzés ára: 42.000 Ft